Katuturan ng tula

Ano ang tula ayon kay alfred austin: ang tula ay isang tuwirang pagbabagong-hugis sa buhay na sa ibang pananalita, ito ay isang maguniguning paglalarawan, na nakakalupkupan ng kariktan sa pamamagitan ng mga sukat ng taludtod, na tahasang nadarama, dinaramdam, iniisip, o ginagawa ng tao. Tula: katuturan at elemento - download as powerpoint presentation (ppt), pdf file (pdf), text file (txt) or view presentation slides online. Ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao ito ay binubuo ng mga saknong at ang mga saknong ay binubuo ng mga taludtud. Elemento ng tula 1 tula – isang uri ng panitikan na nagbibigay diin sa ritmo, mga tunog, paglalarawan at mga paraan ng pagbibigay ng kahulugan sa mga salita.

katuturan ng tula Ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao ito ay binubuo ng mga saknong at ang mga saknong ay binubuo ng mga taludtud ang tula ay pagpapahayag ng magagandang kaisipan at pananalita sa pamamagitan ng mga taludtod ang kalipunan ng mga taludtod ay tinatawag na taludturan o saknong ang tula ay nagpapahayag ng damdamin, kaisipan, gamit ng marikit na salita.

Karamihan sa mga talinghagang nasa bibliya ay mga kuwentong sinabi ni hesus, na nagtuturo ng kung ano ang katangian ng kaharian ng diyos maikling kwento - isang maigsing salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan o impresyon lamang. Ang tula ay isang uri ng panitikan na may sukat at tugmaito ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao ito ay binubuong mga saknong at ang mga saknong ay binubuo ng mga taludtud ito ay nagbibigay diin sa ritmo, nagbibigay kahulugan sa mga salita, at nagpapahayag ng damdamin.

Mga elemento ng tula saknong - isang grupo ng mga salita sa loob ng isang tula na may dalawa o higit pang taludtod sukat - bilang ng pantig ng tula tugma - pinag-isang tunog sa hulihan ng mga taludtod hindi buong rima (assonance) - paraan ng pagtutugma ng tunog na kung saan ang salita ay nagtatapos sa patinig.

Ano ang tula 1 ang tula ay anyo ng panitikan at ito ay binubuo ng taludtod ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao ito ay binubuo ng mga saknong at ang mga saknong ay binubuo ng mga taludtud ang tula ay pagpapahayag ng magagandang kaisipan at pananalita sa pamamagitan ng mga taludtod.

Ang katuturan o depinisyon ay ang pahayag ng kahulugan ng isang salita o parirala ito ang saysay , nilalaman o laman , ubod , buod , esensiya , kabuluhan , diwa , katotohanan ng salita, parirala, pati na ng pangungusap o talata, at katulad. Tula 1 tula 2 katuturan ng tulaang tula ay isang kaisipang naglalarawan ng kagandahan, ng kariktan, ng kadakilaan at mga karapatan ito ay isang katas, larawan at kabuuan ng tanang kariktang nakikita sa silong ng alinmang langit 3 ang tula ay panggagagad ng mga tinig at kamalayang nagpapasigasig.

Katuturan ng tula

Katangian ng wika ang wika ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog (fonema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita (morfema) na bumabagay sa iba pang mga salita (semantiks) upang makabuo ng mga pangungusap.

  • Nagsasalaysay din ito sa pamahalaan, lipunan at mga pananampatalaya at mga karanasang may kaugnay ng iba’t ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapoot, paghihiganti, pagkasuklam, sindak at pangamba.
  • Ang katuturan o depinisyon ay ang pahayag ng kahulugan ng isang salita o parirala ito ang saysay, nilalaman o laman, ubod, buod, esensiya, kabuluhan, diwa, katotohanan ng salita, parirala, pati na ng pangungusap o talata, at katulad.

Katuturan ng tula at sangkap 1 tula ayon kay julian cruz balmaceda - “ang tula ay isang kaisipang naglalarawan ng kagandahan, ng kariktan, ng kadakilaan- ang tatlong bagay na magkakatipun-tipon sa isang kaisipan upang mag-angkin ng karapatang matawag na tula” ayon kay inigo ed. Ang tula ay isang uri ng panitikan na may sukat at tugmaito ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao ito ay binubuong mga saknong at ang mga saknong ay binubuo ng mga taludtud.

katuturan ng tula Ang tula ay isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin ng isang tao ito ay binubuo ng mga saknong at ang mga saknong ay binubuo ng mga taludtud ang tula ay pagpapahayag ng magagandang kaisipan at pananalita sa pamamagitan ng mga taludtod ang kalipunan ng mga taludtod ay tinatawag na taludturan o saknong ang tula ay nagpapahayag ng damdamin, kaisipan, gamit ng marikit na salita.
Katuturan ng tula
Rated 5/5 based on 30 review
Download